Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN


AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST

Het contract komt pas tot stand na ontvangst van de gevraagde aanbetaling, binnen de gestelde termijnen, hetzij per creditcard, cheque of overschrijving.

Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u een bevestiging.

Bij het niet tijdig ontvangen van de aanbetaling vervalt de reservering zonder dat u aanspraak kunt maken op enige schadevergoeding.

ANNULERING VAN VERBLIJF EN GESCHIL

Elke annulering moet ons telefonisch worden meegedeeld en vervolgens schriftelijk worden bevestigd (e-mail, sms of aangetekende brief).

Annulering tussen 90 en 30 dagen voor aankomst: 30% van de huurprijs is verschuldigd.

Annulering tussen 29 en 15 dagen: 50% van de huurprijs is verschuldigd.

Annulering tussen 14 en 8 dagen: 75% van de huurprijs is verschuldigd.

Annulering tussen 7 en 0 dagen: 100% van de huurprijs is verschuldigd.

Bij annulering door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, wordt het chalet weer verhuurd en wordt de borgsom ingehouden. Indien het chalet echter opnieuw wordt verhuurd aan identieke prijsvoorwaarden, wordt de waarborgsom terugbetaald na aftrek van een forfaitaire vergoeding van € 50. Als er een eventuele korting aan de nieuwe huurder moet worden gegeven, wordt het bedrag daarvan ook in mindering gebracht op het bedrag van de restitutie.

In het geval van een aanhoudend geschil en bij gebrek aan overeenstemming met de eigenaar, zal elk geschil onderworpen zijn aan het Franse recht en zal worden toegewezen aan de rechtbanken van de plaats waar de accommodatie zich bevindt.


HUUR EN AANBETALING

In het bedrag zijn inbegrepen:

Naast de levering van het chalet voor het aantal personen en de vastgestelde periodes, verwarming, water, elektriciteit. Het chalet wordt gemeubileerd opgeleverd en is voorzien van dekbedden, dekens, kussens, serviesgoed en keukenapparatuur.

In het bedrag zijn niet inbegrepen:

De levering van lakens (mogelijkheid om ze ter plaatse te huren) en huishoudlinnen, de borg en de toeristenbelasting.

Het saldo wordt uiterlijk bij aankomst betaald tijdens het eerste gesprek met de eigenaar. Er wordt geen korting op het saldo verleend in geval van een vermindering van het verblijf in verband met het reserveringscontract.

Elke aanbetaling die door de eigenaar wordt geclaimd, moet bij het eerste onderhoud worden betaald. Het is bedoeld om schoonmaakkosten te dekken in het geval dat het appartement niet in bevredigende staat wordt opgeleverd. Het wordt ook gebruikt om schade en breuk te vergoeden die mogelijk tijdens het verblijf zijn ontstaan. In het geval dat het niet voldoende is om de reparaties te dekken, behoudt de eigenaar zich het recht voor om een aanvullende factuur te vragen. Omgekeerd, als de reparatie lager was, zou het saldo van de borg worden teruggegeven aan de huurder.

Het is aan de huurder om tijdens het eerste gesprek of ten laatste 24 uur na zijn aankomst commentaar te geven op de inventaris. Indien er geen schade is geconstateerd bij vertrek van de huurder, wordt de borg uiterlijk 8 dagen na vertrek teruggestort.

ACCOMMODATIECAPACITEIT

Het chalet is gepland voor een bepaalde capaciteit die zelfs rekening houdt met zeer jonge kinderen. Tenzij voorafgaandelijk akkoord, heeft de eigenaar voor elke extra persoon, zelfs op tijdelijke basis, het recht om de huur te weigeren of om een huurtoeslag te eisen die gelijk is aan 10% van het initiële bedrag, per persoon.

VERSCHAFFING VAN ACCOMMODATIE

Het gaat in op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur tot de dag van vertrek om 10.00 uur. Buiten deze uren kan de huurder, behoudens voorafgaand akkoord van de eigenaar, geen aanspraak maken op bewoning van de accommodatie.

REVALIDATIE VAN HUISVESTING

Het is niet inbegrepen in de huurprijs en blijft de verantwoordelijkheid van de huurder. Laatstgenoemde dient voor vertrek de accommodatie schoon te maken of een bevoegd persoon te betalen.

DIEREN

Huisdieren zijn welkom, mits ze geen schade aanrichten en de rust van de buren niet verstoren. Ze kunnen alleen in de accommodatie blijven als ze dat gewend zijn.

DRAADLOZE

De gebruiker van de internettoegang verbindt zich ertoe deze toegang niet te gebruiken voor reproductie, weergave, terbeschikkingstelling of mededeling aan het publiek van werken of voorwerpen die door het auteursrecht of een naburig recht worden beschermd, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, muziek- of audiovisuele werken, software en videogames, zonder toestemming. De gebruiker wordt geïnformeerd dat het delen van software, indien verbonden met internet, gedownloade bestanden automatisch beschikbaar kan maken. Het is daarom beter om het te deactiveren. De gebruiker kan worden beschuldigd van een misdrijf van namaak (artikel L 335-3 van het Wetboek van industriële eigendom). Deze overtreding wordt bestraft met een boete van € 3.500.